Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 10%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 11 477 2 126 4 869
Ministerstvo práce 1 633 303 693
Ministerstvo školstva 1 666 309 707
Min. zdravotníctva 988 183 419
Ministerstvo obrany 929 172 394
VÚC a Obce 3 829 709 1 624
Sociálna Poisťovňa 4 833 895 2 050
Zdravotné poisťovne 2 991 554 1 269
Výdavky verejnej správy spolu 21 022 3 895 8 918

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 10 491 1 944 4 450
Dane z príjmov 3 476 644 1 475
Fyzické osoby 1 547 287 656
Právnické osoby 1 741 323 738
DPH 4 514 836 1 915
Spotrebné dane 1 981 367 840
Sociálne odvody 3 833 710 1 626
Zdravotné odvody 2 030 376 861
Príjmy verejnej správy spolu 19 907 3 688 8 445