Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 18 166 3 352 7 645
Ministerstvo práce 2 158 398 908
Ministerstvo školstva 1 654 305 696
Min. zdravotníctva 1 474 272 620
Ministerstvo obrany 895 165 377
VÚC a Obce 5 605 1 034 2 359
Sociálna Poisťovňa 7 293 1 346 3 069
Zdravotné poisťovne 4 050 747 1 704
Výdavky verejnej správy spolu 35 622 6 573 14 991

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 13 969 2 578 5 878
Dane z príjmov 5 486 1 012 2 309
Fyzické osoby 2 464 455 1 037
Právnické osoby 2 860 528 1 204
DPH 5 502 1 015 2 315
Spotrebné dane 2 108 389 887
Sociálne odvody 6 168 1 138 2 595
Zdravotné odvody 2 888 533 1 215
Príjmy verejnej správy spolu 33 304 6 145 14 015