Medzinárodna organizácia frankofónie

31 October 2016

Slovenská republika ako partnerský štát Medzinárodnej organizácie frankofónie podpísala Memorandum o partnerstve týkajúce sa národnej frankofónnej iniciatívy.

SR sa tak dohodla na spolupráci v oblasti posilnenia spôsobilosti vo francúzskom jazyku, ktorá sa týka diplomatov a štátnych úradníkov. Zaviazala sa k podpore viacjazyčnosti pri výkone verejných diplomatických funkcií (zavádzanie francúzštiny ako jedného z jazykov pri vstupných pohovoroch; začlenenie francúzštiny do systému diplomatického vzdelávania) a zúčastňovania sa činností skupín frankofónnych veľvyslancov.

Memorandum o partnerstve  ostáva v platnosti do konca roku 2018. Výdavky verejnej správy na financovanie návrhu sú v rokoch 2015 – 2018 rozpočtované na 235 208 eur.