S deficitom na večné časy

27 November 2017

V histórii Slovenskej republiky sme ešte nikdy nemali vyrovnaný rozpočet. Vlády hospodária v červených číslach bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nich. Je jedno či vonku zúri kalamita v podobe hospodárskej krízy (a deficity oscilujú okolo 5% HDP), alebo zažívame slnečné dni vysokého ekonomického rastu (a deficity sa pohybujú v rozmedzí 1-3 % HDP). 

Ukážku tohto javu vidíme aj dnes. V posledných rokoch sa ekonomike darí, rastie hospodárstvo, klesá nezamestnanosť a stúpajú mzdy. Okrem toho posedné dve vlády zvýšili alebo zaviedli nových 27 daní. Výsledkom týchto dvoch javov sú rastúce príjmy verejnej správy.

Napríklad medzi rokom 2016 a rokom 2018 narastú daňovo-odvodové príjmy štátu o skoro 3 miliardy eur. Za túto sumu by sme si mohli kúpiť dve ďalšie regionálne školstvá. Ide naozaj o veľkú sumu peňazí. Ak ešte trochu viac odzumujeme pohľad na verejné financie, tak zistíme, že v roku 2018 bude mať vláda na účte o 8,3 miliardy viac ako mala v roku 2012, pričom deficit sa jej podarilo stiahnuť len o 2,3 miliardy. Rozdiel vo výške 6 miliárd predstavuje nárast verejného sektora (nejde však len o nové výdavky, veľkú časť toho tvoria napríklad vyššie výdavky na dôchodky)

Štát svojím rastom dokonca ešte predbieha rast ekonomiky a počas posledných dvoch vlád narástla veľkosť verejného sektora na ekonomike, v pomere k HDP, o skoro 4 percentuálne body. Ide o jeden z najrýchlejších rastov v EÚ.

A ako vláda reaguje na dobré ekonomické časy a vo švíkoch praskajúcu verejnú pokladnicu? Šetrí na horšie časy? Alebo sa aspoň viac nezadlžuje a hospodári vyrovnane? Nie. Pred pár dňami upravila vláda očakávaný deficit na rok 2018 smerom nahor. Z 0,44 % HDP na 0,83 % HDP. A pritom pôvodne ešte minulá vláda plánovala na rok 2018 historicky prvý vyrovnaný rozpočet. Nepodarilo sa. Z nuly sa tak v priebehu troch rokov stala sekera viac ako 700 mil. eur.

Dnes sa slovné spojenie vyrovnaný rozpočet skloňuje predovšetkým s rokom 2020. To by mal byť ten prvý rok bez sekery. Nikto však nevie, čo bude o tri roky. Či bude pokračovať pekné počasie hospodárskeho rastu, alebo sa ochladí a ekonomika sa prepadne do záporných čísel. Čo však vieme s vysokou pravdepodobnosťou je, že rok 2020 bude rokom volieb do parlamentu. A to je obdobie, kedy si politici len ťažko vedia sedieť na rukách.