Športové centrum polície

31 October 2016

V rozpočtoch verejnej správy sa často nachádzajú rôzne organizácie, ktoré hospodária s verenými financiami a podaria sa im zaujímavé kúsky. Napríklad Športové centrum polície malo od Ministerstva vnútra na rok 2015 schválený rozpočet vo výške 1 722 763 eur. Približne polovica 823 tisíc eur išla na platy a 660 tisíc na tovary a služby.

Avšak potom počas daného roka vykonalo športové centrum 58 rozpočtových opatrení. Výsledkom bolo navýšenie skutočného čerpaného rozpočtu na úroveň 2 512 825 eur. Teda navýšenie rozpočtu o viac ako 40 %. Z toho výdavky na mzdy sa podarilo prekročiť o 50 tisíc eur a výdavky na tovary a služby až o pol milióna eur.

Oficiálnym dôvodom a to, čo centrum prekvapilo boli Letné olympijské hry v Brazílii. Podľa ich vlastných slov z výročnej správy „schválený rozpočet nepokrýval všetky potreby na plnohodnotné zabezpečenie prípravy na účasť na tomto, ale aj iných podujatiach, súvisiacich so športovou prípravou“. Centrum tak muselo kvôli tejto „neočakávanej udalosti“ utratiť o skoro milión eur viac  ako plánovalo.

Trochu nedôveryhodne potom vyznievajú „hlavné problémy“, ktoré identifikovalo centrum v záverečnej hodnotiacej časti svojho pôsobenia. Centrum totižto zaradilo medzi hlavné problémy to, že registruje „nedostatočný rozpočet na zabezpečenie činnosti aktuálne „druhosledových“ mladých športovcov.“