Slovenský historický ústav v Ríme

31 October 2016

Plytvanie vo verejnom sektore sa pomerne ťažko identifikuje. Rozpočty sú totižto rozdelené do veľkého množstva malých rozpočtov rôznych organizácií. Často sa tak stáva, že väčšina z nich je príliš malá, aby sa ňou niekto zaoberal, ale dokopy môžu tvoriť relevantnú časť verejných výdavkov.

Príkladom môže byť relatívne nová organizácia založená v roku 2014 s názvom „Slovenský historický ústav v Ríme“. Z pohľadu verejných financií ide o zanedbateľnú čiastku. V roku boli výdavky ústavu na úrovni 71 tisíc eur (aj keď o rok neskôr už vystúpili na 85 tisíc eur).

Zakladatelia Slovenského historického ústavu v Ríme majú síce množstvo dôvodov, prečo je existencia ústavu kriticky dôležitá (ústav pestuje spoluprácu s inštitúciami v Ríme, spolupracuje s veľvyslanectvami, informuje o pripravovaných podujatiach v Ríme, vydáva vedecký časopis, je členom rôznych organizácií a podporuje vedecké podujatia atď.). Jedinou relevantnou otázkou je však pridaná hodnota pre platcov daní. A tá je v prípade tohto ústavu otázna.

Problém nie je ani tak konkrétny ústav, ale skôr systematická tendencia, ktorú predstavuje. V čase totižto môžeme očakávať rozrastanie jeho činnosti a s nimi aj jeho rozpočtu a výdavkov. Často však ide o jednosmernú cestu. Keď vznikne v nejakom roku 15 podobných organizácií, niekde inde 10 podobných nezanikne. Skôr sa ešte tých 10 zväčší.