Vlaková stanica v Bratislave

31 October 2016

Téma vlakových staníc je v Bratislave dlhoročným evergreenom. Problémy s rekonštrukciou, či výstavbou novej hlavnej stanice sú na stole už niekoľko rokov, vlastne desaťročí. Štátny správca železničného majetku túto debatu nešťastným spôsobom okorenil.

Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia vlakovej stanice Bratislava-Predmestie, ktorá stála štyri milióny eur a denne na nej stoja v priemere štyri vlaky. To však nie je všetko. Epickým vygradovaním bolo jej uzatvorenie po krátkom „fungovaní“. Zrekonštruovaná stanica bola otvorená na konci roku 2014. Po nejakom čase však vedenie ŽSR zistilo, že sa v stanici zdržuje viac bezdomovcov ako cestujúcich, tak ju zatvorili. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala táto situácia zmeniť.

Na predmestí Bratislavy tak leží ultra-moderná stanica za 4 milióny eur, ktorú skoro nikto nevyužíva, a je otázka, či vôbec využívať bude. Naopak v oveľa väčšej miere vyťažená stanica Bratislava-Vinohrady ostáva naďalej nezrekonštruovaná. Ťažko tak hľadať lepší príklad neefektívneho verejného výdavku.