Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dividenda MF SR 2,1 0 1 -20,0%
Správa spoločnosti 8,2 2 3 0,3%
Výdavky spolu 10,6 2 4 -1,9%
Zostatok v spoločnosti na konci roka 53,3 10 22 9,0%

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.