Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 350,2 65 147 -6,9%
Prevádzka vysokých škôl 188,9 35 80 -30,0%
Bežné transfery 71,3 13 30 -7,8%
Obstarávanie kapitálových aktív 23,7 4 10 -93,1%
Výdavky spolu 634,2 117 267 -40,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.