Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,5 528 2 450 3 7 -4,8%
Kancelária prezidenta SR 2,2 101 1 779 0 1 -29,6%
Úrad vlády SR 6,8 542 1 039 1 3 -49,0%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,1 200 457 0 0 n.a.
Ústavný súd SR 3,0 110 2 303 1 1 -10,4%
Najvyšší súd SR 8,2 224 3 066 2 3 -8,6%
Generálna prokuratúra SR 67,3 1 981 2 829 12 28 1,3%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,6 319 1 717 1 3 -8,4%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 60,4 1 201 4 191 11 25 -5,2%
Ministerstvo obrany SR 349,3 21 119 1 378 64 147 -0,5%
Ministerstvo vnútra SR 873,6 50 626 1 438 161 368 -3,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 236,8 11 731 1 682 44 100 -6,1%
Ministerstvo financií SR 182,1 10 563 1 436 34 77 -7,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 9,5 668 1 191 2 4 -30,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 17,6 1 699 866 3 7 -56,8%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,3 2 547 1 025 6 13 -12,6%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 153,8 13 098 978 28 65 -11,7%
Ministerstvo kultúry SR 15,3 1 221 1 043 3 6 -8,1%
Ministerstvo hospodárstva SR 13,5 809 1 392 2 6 -19,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 27,9 2 765 841 5 12 -43,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 23,1 1 390 1 383 4 10 -18,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,2 257 1 358 1 2 -0,4%
Štatistický úrad SR 12,3 825 1 243 2 5 -10,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,0 206 2 032 1 2 -1,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,6 124 1 757 0 1 -13,6%
Úrad jadrového dozoru SR 4,2 123 2 862 1 2 -3,3%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,1 138 1 241 0 1 -5,2%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,3 118 1 653 0 1 -11,1%
Protimonopolný úrad SR 1,5 63 1 971 0 1 -14,9%
Národný bezpečnostný úrad 6,2 241 2 137 1 3 -8,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,0 113 1 495 0 1 -7,7%
Všeobecná pokladničná správa 19,5 138 11 762 4 8 572,7%
Slovenská akadémia vied 27,1 1 927 1 173 5 11 -12,1%
Kancelária Súdnej rady SR 0,5 16 2 377 0 0 n.a.
Mzdové náklady spolu 2 193,9 127 715 1 432 404 923 -6,5%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.