Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 513,5 648 1 479 -2,7%
Obrana 780,2 144 328 3,0%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 518,7 280 639 -14,4%
Ekonomická oblasť 3 600,1 663 1 515 -26,4%
Ochrana životného prostredia 202,9 37 85 -67,3%
Bývanie a občianska vybavenosť 166,8 31 70 -3,8%
Zdravotníctvo 114,1 21 48 -10,2%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 296,8 55 125 -11,9%
Vzdelávanie 1 977,8 364 832 -5,0%
Sociálne zabezpečenie 4 076,1 751 1 715 7,5%
Výdavky vlády spolu 16 247,2 2 994 6 837 -10,6%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.