Koľko štát minie?

Starobné dôchodky

Objem vyplatených starobných dôchodkov dosiahol 5,6 mld. eur. Jedná sa o sumu vyššiu ako rozpočet ministerstva školstva, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva dohromady. Zdroje potrebné na vyplatenie všetkých dôchodkových dávok rastú kvôli starnutiu obyvateľstva o takmer 150 mil.eur ročne.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 573,3 290 662 0,0%
Nákup tovarov a služieb 1 079,5 199 454 0,0%
Transfery 431,1 79 181 0,0%
Kapitálové výdavky a transfery 493,9 91 208 0,0%
Splácanie úrokov 32,0 6 13 0,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 192,0 35 81 0,0%
Výdavky obcí spolu 3 948,4 728 1 662 3,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).