Koľko štát minie?

Sociálne dávky

Približne 33 % verejných financií by mal štát v roku 2016 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 10,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (5,67 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 832 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 1,2 mld. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 225 miliónov.

Príjmy
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 857,3 1 264 2 886 -2,4%
Medzispotreba 4 125,3 760 1 736 -9,9%
Sociálne platby 14 946,6 2 754 6 290 1,0%
Úrokové výdavky 1 248,2 230 525 -10,4%
Dotácie 612,5 113 258 32,1%
Tvorba fixného kapitálu 2 321,7 428 977 -51,9%
Kapitálové transfery 188,0 35 79 -74,9%
Konsolidované výdavky verejnej správy 32 234,6 5 940 13 565 -9,5%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.