Koľko štát minul?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 407 tisíc zamestnancov v roku 2016 tak bol každý piaty zamestnanec platený z našich daní. Priemerná mzda zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 956 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili vyše 7 mld. eur.

Príjmy
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 857,3 1 264 2 886 -2,4%
Medzispotreba 4 125,3 760 1 736 -9,9%
Sociálne platby 14 946,6 2 754 6 290 1,0%
Úrokové výdavky 1 248,2 230 525 -10,4%
Dotácie 612,5 113 258 32,1%
Tvorba fixného kapitálu 2 321,7 428 977 -51,9%
Kapitálové transfery 188,0 35 79 -74,9%
Konsolidované výdavky verejnej správy 32 234,6 5 940 13 565 -9,5%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.