Koľko štát vybral?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2018 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov viac ako 23 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 419 tisíc zamestnancov v roku 2018 tak bol každý šiesty zamestnanec platený z našich daní. Priemerné mzdové náklady zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 1 610 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili 8,1 mld. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 2 682,1 494 1 129 8,8%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 2 291,8 422 964 -1,2%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 111,9 21 47 -23,0%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 811,8 518 1 183 -1,7%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 172,2 32 72 6,3%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a.     n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a.     n.a.
Priame dane spolu 5 666,1 1 044 2 384 3,3%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.