Koľko štát vyberie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slovensko 38,1% 38,6% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,3%
Česká republika 44,3% 43,0% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,7%
Poľsko 46,0% 45,0% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,5%
Maďarsko 37,7% 38,4% 39,0% 39,0% 38,4% 38,7% 38,9%
Nemecko 36,3% 34,7% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,9%
Švédsko 52,4% 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 50,5%
EÚ (28) 43,6% 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 45,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.