Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2016
EU28 13 045
Eurozóna 17 13 110
Rakúsko 19 922
Belgicko 18 970
Bulharsko 2 349
Švajčiarsko 25 159
Cyprus 8 347
Česká republika 6 714
Nemecko 17 210
Dánsko 25 860
Estónsko 6 467
Španielsko 9 079
Fínsko 21 311
Francúzsko 17 691
Grécko 8 111
Maďarsko 5 186
Írsko 15 370
Island 31 816
Taliansko 12 992
Lotyšsko 4 733
Luxembursko 40 247
Litva 4 615
Malta 8 642
Holandsko 18 129
Nórsko 35 299
Poľsko 4 342
Portugalsko 7 707
Rumunsko 2 662
Švédsko 23 905
Slovinsko 8 470
Slovensko 5 881
Veľká Británia 14 132

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.