Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

674 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2016 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 288,5 1 159 2 646 2,7%
zamestnanec 1 642,1 303 691 1,9%
zamestnávateľ 4 095,3 755 1 723 2,9%
povinne poistená SZČO 326,3 60 137 3,8%
dobrovoľne poistená osoba 20,7 4 9 88,7%
štát 204,0 38 86 -0,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 892,0 164 375 25,8%
pokuty a penále 19,2 4 8 1,0%
dlžné poistné 222,0 41 93 0,5%
ostatné príjmy 650,9 120 274 38,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 180,5 1 323 3 022 5,1%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 635,0 117 267 40,2%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.