Koľko štát vyberie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 147,2 395 904 -2,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 632,3 300 687 -2,2%
daň z nehnuteľností 331,9 61 140 -1,3%
daň za špecifické služby 183,0 34 77 -1,8%
Nedaňové príjmy 411,7 76 173 -30,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 57,9 11 24 251,2%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 286,1 237 541 0,0%
Finančné operácie 346,9 64 146 9,5%
Príjmy spolu 4 211,9 775 1 772 -4,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).