Na ministerstvách pracuje o 2500 ľudí viac, ako v roku 2013

16 September 2022

V posledných mesiacoch (rokoch) sme mohli vidieť, že nie je núdza o témy, ktoré sa dotýkajú zamestnancov vo verejnom sektore. Či už ide o vyššie mzdy, nové úrady alebo funkcie, toto všetko má v konečnom dôsledku výrazný vplyv na rozpočet verejnej správy. V tomto blogu sa pozrieme na vývoj zamestnanosti vo verejnom sektore.

Poďme ale postupne. Rozpočet verejnej správy počíta na rok 2022 s 429-tisíc zamestnancami.  Preložené do EUR, na rok 2022 sú plánované výdavky na mzdy vo výške 9,8 miliardy eur. To je 1/5 celého rozpočtu verejnej správy, len na osobné náklady jej zamestnancov.

A aké boli sľuby vládnych politikov?

V roku 2013 sa spustila reforma ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa). Jej cieľom bolo  aj zníženie a optimalizácia nákladov verejnej správy, vrátane mzdových. V programovom vyhlásení súčasnej vlády dokonca nájdeme časť s názvom “Efektívna verejná správa“. Prístup je rovnaký, ako v roku 2013. Optimalizácia procesov, efektivita, jednoduchosť a podobne.

Aká je realita?

Ministerstvá a pridružené úrady počítajú s takmer 128-tisíc zamestnancami, v roku 2013 to bolo 122-tisíc. Na grafe môžete vidieť porovnanie počtu zamestnancov na ministerstvách a pridružených úradoch za rok 2013 a 2022. Pre upresnenie, porovnávame počet zamestnancov podľa návrhu rozpočtu na daný rok. To sú rozpočtované miesta, ministerstva na ne dostali prostriedky, ale nemuseli ich obsadiť.

V súčasnom volebnom období vzniklo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, to znamená plus 966 nových zamestnancov. Najväčší nárast zamestnancov zaznamenalo v tomto období Ministerstvo vnútra, a to o 3000 ľudí.

Samozrejme, na niektorých ministerstvách počet zamestnancov klesol. Napríklad na Ministerstve obrany, Ministerstve pôdohospodárstva, Ministerstve životného prostredia alebo a Ministerstve dopravy, dokopy ide o 3600 zamestnancov. Celkovo sa len na ministerstvách zvýšil počet zamestnancov v tomto období o približne 2500.