Koľko štát minie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 693,3 1 779 3 875 2,8%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 257,0 1 332 2 901 1,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia 984,4 181 393 2,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 059,5 194 423 11,9%
Výdavky fondu úrazového poistenia 63,0 12 25 3,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 304,1 56 122 18,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,3 5 10 -1,9%
Správa poisťovne 210,0 39 84 5,0%
Príjmy fondov (bežné) 9 082,5 1 667 3 630 2,9%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 400,0 73 160 -52,3%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -420,7 -77 -168 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 1 032,9 190 413 16,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -632,9 -116 -253 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 212,2 39 85 140,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.