Koľko štát minie?

Cena politických strán

Od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 mil. eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany, bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie, za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 186,0 218 474 -7,8%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 775,0 326 709 -5,2%
Ambulantná starostlivosť 1 499,0 275 599 10,1%
Iná zdravotná starostlivosť 662,0 121 265 -14,6%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 35 77 0,0%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 63,1 12 25 6,9%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 693,9 1 045 2 276 3,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.