Koľko štát minie?

Vozový park Ministerstva zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí minulo za posledné dva roky dokopy 1,8 milióna eur na služobné motorové vozidlá. V roku 2019 ministerstvo kúpilo 44 nových vozidiel za 1,4 milióna eur a v roku 2020 14 vozidiel za 400 tisíc eur. Celkovo tak jedno vozidlo vychádza na približne 31 000 eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 186,0 218 474 -7,8%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 775,0 326 709 -5,2%
Ambulantná starostlivosť 1 499,0 275 599 10,1%
Iná zdravotná starostlivosť 662,0 121 265 -14,6%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 35 77 0,0%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 63,1 12 25 6,9%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 693,9 1 045 2 276 3,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.