Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 861,9 7,9%
Obrana 694,6 14,8%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 430,9 21,3%
Ekonomická oblasť 3 888,7 60,4%
Ochrana životného prostredia 620,4 178,8%
Bývanie a občianska vybavenosť 226,1 -7,2%
Zdravotníctvo 74,2 26,2%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 282,3 12,0%
Vzdelávanie 2 122,0 5,3%
Sociálne zabezpečenie 4 277,5 -7,8%
Výdavky vlády spolu 17 478,6 17,8%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.