Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -6,5% -250,2
Obrana 9,0% 62,6
Verejný poriadok a bezpečnosť 24,0% 342,8
Ekonomická oblasť 25,7% 1 001,3
Ochrana životného prostredia 0,1% 0,9
Bývanie a občianska vybavenosť -23,4% -52,8
Zdravotníctvo 71,3% 52,9
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 19,3% 54,6
Vzdelávanie -1,9% -40,0
Sociálne zabezpečenie -11,3% -484,2
Výdavky vlády spolu 3,9% 687,8

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.