Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 2,4% 9,8
Nákup tovarov a služieb -1,3% -3,2
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 7,3% 31,3
Kapitálové výdavky, nákup majetku 144,7% 72,3
Finančné operácie a úroky -26,2% -11,3
Výdavky VÚC spolu 6,6% 76,4

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.