Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 7 400,1 1 364 2 969 5,0%
Medzispotreba 4 459,0 822 1 789 -4,2%
Sociálne platby 15 520,0 2 860 6 228 3,7%
Úrokové výdavky 1 335,8 246 536 -3,2%
Dotácie 376,4 69 151 -18,8%
Tvorba fixného kapitálu 2 599,6 479 1 043 -48,6%
Kapitálové transfery 343,5 63 138 -38,6%
Konsolidované výdavky verejnej správy 33 684,1 6 208 13 516 -5,6%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.