Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 646,7 6,8%
Spotrebné dane 1 944,1 1,5%
z minerálnych olejov 1 030,3 3,0%
z liehu 195,0 0,4%
z piva 56,1 -1,0%
z vína 4,2 5,8%
z tabaku a tabakových výrobkov 617,4 0,6%
Zelené dane 41,1 -14,7%
Nepriame dane spolu 6 590,8 5,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.