Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 24,3 4 9 12,9%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 24,3 4 9 12,9%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 288,8 53 111 101,9%
Koncesionárske poplatky 74,5 14 29 -9,7%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 126,1 23 53 0,5%
Daň z motorových vozidiel 167,6 31 71 -2,0%
Iné dane 130,2 24 50 1,4%
Ostatné dane spolu 811,4 149 313 20,8%
Spolu dane určované vládou 16 743,4 3 068 6 462 2,6%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.