Koľko štát vyberie?

Mzdové náklady na hasiča a príslušníka Horskej služby

Ministerstvo vnútra spravuje hasičský a záchranársky zbor a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Počet pracovných miest pre hasičov, záchranárov a horských záchranárov bol v roku 2021 určený na 4609 s finančným objemom takmer 93 mil. eur. Priemerné mesačné mzdové náklady na jedného hasiča alebo príslušníka Horskej služby je 2 284€.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 4 802,6 885 1 840 -0,7%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 4 604,6 849 1 764 -1,6%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 198,0 36 76 24,0%
Daň z príjmov právnickej osoby 5 031,2 927 1 928 28,3%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 415,1 77 159 12,6%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 10 248,8 1 889 3 927 12,3%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.