Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 8 814,0 1 615 3 402 5,2%
Starobné dôchodkové poistenie 4 223,0 774 1 630 4,6%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 284,8 235 496 6,2%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 6 670,3 1 222 2 574 4,5%
Bilancia -1 162,4 -213 -449 n.a.
Invalidné poistenie 1 576,9 289 609 4,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 953,8 175 368 1,3%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 623,1 114 240 10,1%
Nemocenské poistenie 767,5 141 296 6,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 728,3 133 281 5,5%
Bilancia 39,3 7 15 31,0%
Úrazové poistenie 203,9 37 79 6,2%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 57,2 10 22 2,8%
Bilancia 146,7 27 57 7,6%
Poistenie v nezamestnanosti 489,2 90 189 6,7%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 176,7 32 68 6,9%
Bilancia 312,6 57 121 6,6%
Garančné poistenie 54,7 10 21 4,8%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,6 3 7 25,3%
Bilancia 37,0 7 14 -2,8%
Správny fond 214,0 39 83 5,4%
Výdavky správneho fondu 106,5 20 41 -0,9%
Bilancia 107,5 20 41 12,5%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.