Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 9 082,5 1 667 3 630 2,9%
Starobné dôchodkové poistenie 4 104,9 753 1 641 -2,3%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 393,2 256 557 7,7%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 7 257,0 1 332 2 901 1,1%
Bilancia -1 758,9 -323 -703 n.a.
Invalidné poistenie 1 715,6 315 686 7,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 984,4 181 393 2,2%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 731,3 134 292 15,8%
Nemocenské poistenie 829,8 152 332 7,7%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 1 059,5 194 423 11,9%
Bilancia -229,7 -42 -92 n.a.
Úrazové poistenie 220,6 40 88 7,8%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 63,0 12 25 3,2%
Bilancia 157,6 29 63 9,7%
Poistenie v nezamestnanosti 528,4 97 211 7,6%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 304,1 56 122 18,0%
Bilancia 224,3 41 90 -3,9%
Garančné poistenie 60,5 11 24 7,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,3 5 10 -1,9%
Bilancia 35,2 6 14 15,4%
Správny fond 229,4 42 92 6,9%
Výdavky správneho fondu 220,0 40 88 10,0%
Bilancia 9,4 2 4 -35,1%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.