Príjmy z poistného

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Príjmy z poistného
zamestnanec
zamestnávateľ
povinne poistená SZČO
dobrovoľne poistená osoba
štát