Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 19,3 4 8 42,5%
Úroky z vkladov 0,1 0 0 9,1%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 7,0 1 3 9,2%
Ostatné príjmy 0,1 0 0 -95,3%
Príjmy spolu 26,1 5 10 22,3%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.