Koľko štát vyberie?

Verejný dlh na obyvateľa

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa. To je v porovnaní s čistou priemernou mzdou o takmer 13-krát viac. V roku 2019 predstavoval dlh na obyvateľa 8 296€.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 3 547,1 654 1 359 4,6%
daň z príjmov fyzických osôb 2 486,4 458 953 -5,6%
daň z nehnuteľností 512,0 94 196 5,9%
daň za špecifické služby 306,0 56 117 13,9%
Nedaňové príjmy 700,0 129 268 15,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 2 056,5 379 788 19,7%
Finančné operácie 830,0 153 318 13,7%
Príjmy spolu 7 133,6 1 315 2 733 10,7%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).