Od 1. januára 2016 štát
na daniach a odvodoch vybral

0 Eur