Od začiatku tejto vyučovacej hodiny štát
na daniach a odvodoch vybral

0 Eur