Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 17 539 3 218 6 774
Ministerstvo práce 2 301 422 889
Ministerstvo školstva 1 361 250 526
Min. zdravotníctva 1 231 226 475
Ministerstvo obrany 1 663 305 642
VÚC a Obce 5 901 1 083 2 279
Sociálna Poisťovňa 8 360 1 534 3 229
Zdravotné poisťovne 4 978 913 1 922
Výdavky verejnej správy spolu 37 216 6 828 14 373

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 16 899 3 101 6 527
Dane z príjmov 6 563 1 204 2 535
Fyzické osoby 3 427 629 1 323
Právnické osoby 2 900 532 1 120
DPH 6 664 1 223 2 574
Spotrebné dane 2 426 445 937
Sociálne odvody 8 153 1 496 3 149
Zdravotné odvody 4 022 738 1 553
Príjmy verejnej správy spolu 37 216 6 828 14 373