Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 27 604 5 066 11 034
Ministerstvo práce 3 282 602 1 312
Ministerstvo školstva 1 751 321 700
Min. zdravotníctva 1 707 313 682
Ministerstvo obrany 1 227 225 490
VÚC a Obce 7 598 1 394 3 037
Sociálna Poisťovňa 9 629 1 767 3 849
Zdravotné poisťovne 5 480 1 006 2 190
Výdavky verejnej správy spolu 49 200 9 029 19 666

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 17 685 3 246 7 069
Dane z príjmov 5 966 1 095 2 385
Fyzické osoby 3 736 686 1 493
Právnické osoby 2 353 432 941
DPH 6 761 1 241 2 703
Spotrebné dane 2 870 527 1 147
Sociálne odvody 8 468 1 554 3 385
Zdravotné odvody 4 218 774 1 686
Príjmy verejnej správy spolu 39 728 7 291 15 880