Koľko štát vyberie?

Koľko platíme za prevádzku železnice?

Na poplatkoch za prístup k železničnej infraštruktúre zarobila štátna firma 76 mil. eur, z toho 54,6 mil. eur pochádza z osobnej dopravy. Poplatky od prepravcov tak predstavujú menej ako 20% nákladov prevádzky železničnej infraštruktúry.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 11 579,0 2 125 4 628 17,8%
Dane z príjmov 6 949,0 1 275 2 778 8,7%
Odvody 15 490,0 2 843 6 192 18,2%
Príjmy z majetku 615,0 113 246 9,6%
Ostatné 4 229,0 776 1 690 -6,8%
Konsolidované príjmy verejnej správy 40 538,0 7 440 16 204 17,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.