Koľko štát minie?

Dotácie letiskám

V roku 2021 dostali slovenské letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a Žiline z Ministerstva dopravy dotáciu v celkovej hodnote 5 mil. eur. Dotácie sú určené na bezpečnostnú ochranu letiska a výkon záchranných a hasičských služieb na letisku. Najväčšiu dotáciu dostalo Bratislavské letisko v sume 2,6 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 287,0 236 514 7,0%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 873,0 344 749 10,1%
Ambulantná starostlivosť 1 361,0 250 544 3,7%
Iná zdravotná starostlivosť 775,0 n.a. n.a. -0,6%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 n.a. n.a. 0,0%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 59,0 n.a. n.a. 0,0%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 480,0 1 006 2 190 1,1%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.