Koľko štát minul?

Ako sa zmenil dlh počas pandémie

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Slovenský hrubý dlh verejnej správy tak počas pandémie narástol o takmer 20 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 287,0 236 514 0,5%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 873,0 344 749 7,6%
Ambulantná starostlivosť 1 361,0 250 544 7,2%
Iná zdravotná starostlivosť 775,0 142 310 0,0%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 35 77 14,4%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 59,0 11 24 -0,4%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 480,0 1 006 2 190 2,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.