Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 528,0 280 611 28,8%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 2 692,0 494 1 076 51,7%
Ambulantná starostlivosť 1 499,0 275 599 0,0%
Iná zdravotná starostlivosť 618,0 113 247 -21,1%
Výdavky na správu, zisk (strata) 715,0 131 286 272,4%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 69,4 13 28 10,0%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 6 914,7 1 269 2 764 21,4%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.