Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 8 570,0 1 573 3 426 15,5%
Obrana n.a. n.a. n.a. n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 650,0 486 1 059 17,3%
Ekonomická oblasť 9 510,0 1 745 3 801 103,2%
Ochrana životného prostredia n.a. n.a. n.a. n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotníctvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Vzdelávanie 3 610,0 663 1 443 12,5%
Sociálne zabezpečenie 5 340,0 980 2 134 11,5%
Výdavky vlády spolu 35 040,6 6 431 14 006 37,7%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.