Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 646,4 669 1 408 2,8%
Obrana 1 555,0 285 601 59,4%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 830,4 336 707 6,8%
Ekonomická oblasť 3 577,1 656 1 381 24,6%
Ochrana životného prostredia 564,1 103 218 140,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 126,6 23 49 -16,7%
Zdravotníctvo 309,1 57 119 60,3%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 379,3 70 146 -11,7%
Vzdelávanie 2 286,8 420 883 6,2%
Sociálne zabezpečenie 3 360,9 617 1 298 -8,8%
Výdavky vlády spolu 17 635,8 3 236 6 811 10,5%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.