Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 019,7 371 780 7,9%
Nákup tovarov a služieb 1 183,7 217 457 1,7%
Transfery 471,1 86 182 2,5%
Kapitálové výdavky a transfery 469,3 86 181 -17,2%
Splácanie úrokov 25,0 5 10 1,9%
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 85 0,0%
Výdavky obcí spolu 4 388,7 805 1 695 1,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).