Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 460 1 088 300 3,7%
Predčasný starobný dôchodok 433 13 194 5,5%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 255 342 525 3,0%
Sirotský dôchodok 138 20 927 5,2%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 294 234 346 9,2%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 297 123 968 17,9%
Ošetrovné 112 14 831 19,1%
Vyrovnávacia dávka 105 67 36,4%
Materské 723 34 565 27,5%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 175 2 610 16,7%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 407 804 6,0%
Úrazová renta 332 6 959 7,1%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 437 38 694 11,5%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 2 173 248 36,9%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.