Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 122,9 1 490 3 137 12,6%
zamestnanec 2 182,7 400 843 10,3%
zamestnávateľ 5 287,3 970 2 042 8,8%
povinne poistená SZČO 412,1 76 159 12,6%
dobrovoľne poistená osoba 11,7 2 5 7,1%
štát 229,1 42 88 -17,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 258,2 47 100 -48,0%
pokuty a penále 15,6 3 6 -4,3%
dlžné poistné 214,8 39 83 2,5%
ostatné príjmy 18,7 3 7 -93,1%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 8 380,7 1 538 3 237 4,8%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 0,0 0 0 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.