Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 3 426,9 629 1 323 14,8%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 307,3 607 1 277 16,2%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 119,6 22 46 -14,7%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 900,1 532 1 120 -8,5%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 235,6 43 91 -9,9%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 6 562,7 1 204 2 535 2,3%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.