Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 3 592,4 658 1 386 4,8%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 500,5 641 1 351 5,8%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 91,8 17 35 -23,2%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 778,7 509 1 072 -4,2%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 256,3 47 99 8,8%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 6 627,3 1 214 2 558 1,0%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.