Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 13,3 2 5 0,0%
Úroky z vkladov 0,1 0 0 0,0%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 15,4 3 6 0,0%
Ostatné príjmy 0,4 0 0 0,0%
Príjmy spolu 29,2 5 11 0,0%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.