Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 13,5 2 5 -25,8%
Úroky z vkladov 0,1 0 0 0,0%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 6,4 1 3 -14,6%
Ostatné príjmy 1,3 0 1 312,5%
Príjmy spolu 21,3 4 9 -18,4%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.