Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 22,1 4 8 14,7%
Úroky z vkladov 7,3 1 3 12 066,7%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 7,0 1 3 0,1%
Ostatné príjmy 0,4 0 0 537,1%
Príjmy spolu 36,8 7 14 41,1%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.